Gerrit Stel fotografie

't Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Of 't wer altied wel weer licht

Posts tagged ‘Zuiderzee’

Kuunderpunter …

Met de Kuunderpunter KU-11, de laatst overgebleven originele Zuiderzeepunter uit de vissersvloot Kuinre. Met dit ‘monument’ bouwjaar 1912, door de Weerribben gevaren van Ossenzijl naar Kalenberg v.v. (27 juli 2019)

voor een groter beeld klik op een foto

Schokland …

Op 1 juni 2013  ben ik naar het voormalige eiland Schokland gereden om een workshop ‘Landschapfotografie’  door Ruud van der Lubben bij te wonen, de fotogalerij geeft een impressie van mijn belevenissen …….
Schokland kent een lange voorgeschiedenis. Afwisselend was het gebied land, dan weer speelde water hier een hoofdrol. Al in prehistorische tijden was het voor mensen een aantrekkelijke vestigingsplaats. Later kreeg de zee steeds meer invloed. Mede door menselijk ingrijpen werd Schokland in de middeleeuwen een eiland in de Zuiderzee. Het eiland werd steeds kleiner en dreigde zelfs helemaal in zee te verdwijnen. Zover kwam het niet. In 1942 werd Schokland opgenomen in de Noordoostpolder en ontstond een unieke situatie. Het drooggevallen eiland wordt tegenwoordig helemaal door land omgeven. De mens lijkt de strijd tegen het water vooralsnog in zijn voordeel te hebben beslist.
Op Schokland bevindt zich naast het museum, waar de geschiedenis van het voormalige eiland zichtbaar wordt gemaakt, een waterput en de legendarische ruïne van de kerk van Ens . Door de historische waarde staat het “eiland” op de werelderfgoedlijst van Unesco.

%d bloggers liken dit: