Gerrit Stel fotografie

't Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Of 't wer altied wel weer licht

Posts tagged ‘molen’

Afsluiting fotoseizoen …

Op 18 juni 2016 met de Fotoclub Noordenveld op stap geweest als afsluiting van het fotoseizoen 2015-2016. Eerst de molen Woldzigt te Roderwolde bezocht, het unieke aan de molen is dat deze zowel voor het malen van graan als voor het slaan van olie kan worden gebruikt. Sinds 1974 is op de voormalige graanzolder het Nederlands Graanmuseum gevestigd. Na de molen en het museum uitvoerig op de foto te hebben gezet, hebben wij de inwendige mens versterkt bij de Chinees. Van het laatste heb ik geen foto’s gemaakt, van de molen en zijn inwendige wel …

voor vergroting klik op een foto

Beurtvaart …

Op 31 mei 2014 heeft ‘beurt’schipper Hans Egberts en opstapper van het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn vrachtje (7 dames en 2 heren) in Groningen opgehaald en afgeleverd in Bedum. Om zijn “vracht” te plezieren heeft hij deze beurtvaart via het plaatsje Onderdendam gemaakt.
De vaart werd gemaakt door het 17e eeuws kanaal het Boterdiep, met het museumschip de “Emma”. De vaart en de wandeling door het historische plaatsje Onderdendam en het bezoek aan de Walfriduskerk van de oude bedevaartplaats Bedum geven een “Blik op Authentiek Groningen…”. In het plaatsje Onderdendam heeft het gezelschap naast de wandeling ook geluncht en de molen Hunsingo bezocht. In Bedum heeft de schipper zijn ‘vracht’ afgeleverd en ze de vrijheid gegeven om de Walfriduskerk te bezichtigen, wat staat die kerktoren scheef.
Zoals een goede beurtschipper betaamt heeft hij geregeld – eigentijdse taxi – dat iedereen weer in Groningen terug kwam. Met een “Een historische Beurtvaart” rijker, pakte iedereen zijn auto om huiswaarts te keren.

Een uniek gezicht om het Groningse Landschap te bewonderen vanuit een geheel andere positie dan de verharde weg. Het plezier te zien van een brugwachter die heel wat bruggen moest open zetten, met zijn ploffiets zorgde hij steeds op tijd te zijn bij de volgende brug, het enthousiasme van de molenaar over ‘zijn’ molen. De opstapper die zorgde dat de schipper zijn werk goed kon doen en de ‘vracht’ voorzag van koffie en thee met een plak Grunniger kouk.
Ik heb genoten van deze unieke beurtvaart, zie mijn beeldverslag in de galerieën (tab Beurtvaart).

Museumschip Emma (PW 17)
Begin 2010 kocht het Noordelijk Scheepvaartmuseum een schip aan dat sinds 7 april 2011 onder de naam Emma (PW 17) dienst doet als promotie- en presentatieschip van het museum. De Emma werd oorspronkelijk gebouwd als directieschip van Provinciale Waterstaat Groningen en komt dankzij de aankoop door het museum weer terug in de plaats van haar oorsprong.

Beurtvaart
Beurtvaart is een aan vergunningen gebonden vrachtvaart, waarbij goederen volgens een vaste dienstregeling langs een vast aantal havens werd vervoerd. Beurtschippers moesten “op hun beurt” wachten met het laden van een vracht en “om de beurt” mochten ze afvaren. Vandaar het begrip beurtvaart. Beurtschepen vervoerden personen, vee of goederen. Hiervoor golden vaste prijzen. Uit een tarievenlijst van de beurtdienst van Sneek op Amsterdam blijkt dat in 1845 voor 3 gulden een koe vervoerd kon worden; dode eenden gingen voor 5 cent per stuk mee.

Noordelijk Scheepvaartmuseum
Op 10 januari 1930 wordt de vereniging Het Noordelijk Scheepvaartmuseum opgericht. Doel van de drie initiatiefnemers, de heren T.L. Mellema, inspecteur van de scheepvaartinspectie, H.L. Bartelings Jr., directeur van de zeevaartschool in Groningen en bankier Jonkheer Mr. J. Hora Feith, is het oprichten van een scheepvaartmuseum voor Noord-Nederland.
Binnen twee jaar slagen zij hierin. Op 31 mei 1932 opent het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn deuren in het Goudkantoor aan de Waagstraat, één van de mooiste renaissancegebouwen van Groningen. De jaren daarna groeit de collectie door vele schenkingen en aankopen.
Op 14 en 15 april 1945 wordt een groot deel van de collectie, die tijdelijk is ondergebracht in café De Unie, vernietigd door een brand die vrijwel de hele noordwand van de Grote Markt in de as legt. Er gaan dan zestig scheepsmodellen verloren.
Na de oorlog, eerst nog in het Goudkantoor, later in een voormalig schoolgebouw aan de St. Walburgstraat, wordt de collectie weer opgebouwd. In de jaren ’70 verhuist het museum naar twee middeleeuwse panden aan de Brugstraat: het Gotische huis en het Canterhuis. In 1969 koopt de firma Koninklijke Theodorus Niemeyer BV het Gotische Huis en schenkt het aan de gemeente, onder voorwaarde dat het een culturele bestemming zal krijgen. Het Canterhuis wordt in 1974 gekocht door de vereniging Het Noordelijk Scheepvaartmuseum die het laat restaureren, grotendeels gefinancierd uit het legaat van jhr. Rhijnvis Feith.
In 1981 wordt het derde pand aangekocht. Dit pand aan het Kleine der A wordt in eerste instantie in gebruik genomen als opslagplaats en in 1995, na een grondige opknapbeurt, ingericht als bibliotheek, archief en kantoorruimte. Het krijgt bij de opening de naam Jonkheer Rhijnvis Feithhuis. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum stelt zich ten doel de bezoeker vertrouwd te maken met de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw.

%d bloggers liken dit: