Gerrit Stel fotografie

't Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Of 't wer altied wel weer licht

Posts tagged ‘flora’

???? …

Wie de naam weet mag het zeggen …

klik op een foto voor groter beeld

Waterberging …

Het waterbergingsgbied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe en is ongeveer 2500 ha. groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en grootschalige waterberging, waardoor een deel van het gebied weer ‘Onland‘ wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt ‘Natte natuur voor droge voeten’. Natuurmonumenten heeft aan de rand van een stukje Onlanden een zogenaamde  “hoge zit” gebouwd’.
Van hier uit heb ik onderstaande foto genomen …
klik op de foto voor een vergroting

Eelderwolde, mei 2016

Eelderwolde, mei 2016

De plannen voor De Onlanden zijn een uitvloeisel van de wateroverlast die een groot deel van Nederland in 1998 trof en die leidde tot acute bedreiging van enkele stadswijken van de stad Groningen. Een in ontwikkeling prachtig natuurgebied die ik vaker zal bezoeken …
Lees meer over de flora en fauna in dit gebied

Kwelder …

Hier aan de noordrand van Groningen ligt nog steeds het oude onbedijkte kwelderlandschap, waarop onze voorouders de wierden opwierpen en waar ze veeteelt beoefenden. Dezelfde vogels vliegen er nog en dezelfde planten staan er. Planten die geen zout of brak water kunnen verdragen redden het hier niet. Om deze levensgemeenschap te beschermen zijn het nu officiële natuurgebieden.
Vanaf de dijk zijn de kwelders goed te overzien, bij voorbeeld in Westernieland vlakbij Pieterburen. De beste plek is Noordpolderzijl. De kwelders worden beheerd door het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Af en toe gaan er excursies naar toe, zo ook op 6 augustus 2014.

voor een vergroting klik op de foto


Lees meer over de excursie en de kwelder

%d bloggers liken dit: